USLUGE

Prijevoz robe/materijala

Bavimo se prijevozom robe/materijala, uglavnom paletirane ili pakirane u standardne oblike i ambalažu. Usluge obavljamo na teritoriju cijele RH ali i na prostoru regije i cijele EU. Usluge nudimo i obavljamo u skladu sa svim EU normama i na način propisan EU regulativama. Sve konkretne detalje dobit ćete u kontaktu s našim dispečerima koji 24 sata brinu o Vašim zahtjevima.

Zbrinjavanje drvnog otpada

Budući da djelatnost logistike većim dijelom obavljamo za sektor drva i drvne branše uvidjeli smo da je zbrinjavanje otpada u toj branši postao veliki problem. To iz razloga što se radi o voluminoznoj robi s jedne strane i dislociranosti reciklažnih dvorišta s druge strane.