KONTAKT

Ovim izjavljujem da sam suglasna/an s korištenjem mojih osobnih podataka, sukladno s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca, u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, čl.4. st.11.

Slažem se da se moji osobni podaci koriste u obradi opisanoj u Politici privatnosti. Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679, te će se koristiti samo u navedenu svrhu.

Svoju privolu u svakom trenutku možete povući.

Privola

10 + 12 =