Zbrinjavanje drvnog otpada

Budući da djelatnost logistike većim dijelom obavljamo za sektor drva i drvne branše uvidjeli smo da je zbrinjavanje otpada u toj branši postao veliki problem. To iz razloga što se radi o voluminoznoj robi s jedne strane i dislociranosti reciklažnih dvorišta s druge strane. To je samo po sebi nalagalo angažiranje velikih transportnih kamiona na dulje relacije, često uz djelomičnu popunjenost tih transportnih sredstava a što je onda znatno financijski opterećivalo poduzeća iz sektora drvne branše.

Tako je BTV truck logistik formirao svoje reciklažno dvorište na koje prikuplja drvni otpad uz ishođenje svih relevantih i zakonom propisanih dozvola i odobrenja za rad u toj djelatnosti.

Za detalje oko postupaka zbrinjavanja otpada možete dogovoriti s našim dispečerima na kontakt stranici.

 

Dozvola za gospodarenjem otpadom

Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenjem otpadom

Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada

Potvrda o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom

Potvrda o upisu u očevidnik trgovaca otpadom

Potvrda o upisu u očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku